LATERAL TIBIA HEAD PLATE


  • جنس
  • عرض
  • Thickness
  • جهت

این ترکیب وجود ندارد.


شرایط و ضوابط
برای خرید تماس گرفته شود

مشخصات برای LATERAL TIBIA HEAD PLATE

مشخصات فنی
جنس استیل
عرض 14mm
Thickness 4mm
دسته‌ بندی نشده
جهت RIGHT یا LEFT