L BAUTTRESS PLATES


  • جنس
  • عرض
  • Thickness
  • جهت
  • Dia

این ترکیب وجود ندارد.


شرایط و ضوابط
برای خرید تماس گرفته شود

مشخصات برای L BAUTTRESS PLATES

مشخصات فنی
جنس استیل یا تیتانیوم
عرض 10.5mm
Thickness 1.5mm
دسته‌ بندی نشده
جهت RIGHT یا LEFT
Dia 3.5mm