DISTAL RADIUS I LCP PLATE


  • جنس
  • عرض
  • Thickness
  • Dia

این ترکیب وجود ندارد.


شرایط و ضوابط
برای خرید تماس گرفته شود

مشخصات برای DISTAL RADIUS I LCP PLATE

مشخصات فنی
جنس استیل یا تیتانیوم
عرض 10mm
Thickness 2mm
دسته‌ بندی نشده
Dia 3.5mm