DISTAL HUMERUS Y PLATES


  • جنس
  • عرض
  • Thickness
  • جهت

این ترکیب وجود ندارد.


شرایط و ضوابط
برای خرید تماس گرفته شود

مشخصات برای DISTAL HUMERUS Y PLATES

مشخصات فنی
جنس تیتانیوم
عرض 11.5mm
Thickness 3mm
دسته‌ بندی نشده
جهت RIGHT یا LEFT